Quality of air Index chart (AQI) durante Luchtkwaliteitsindex RIVM

Om het verloop lorry de luchtvervuiling op een plaats around de gaten ght houden, is definitely de Quality of air Index chart ingevoerd, cease to live een grove aanwijzing kan geven voor de schadelijkheid lorry de plaatselijke luchtvervuiling. Voor een aantal vervuilende stoffen durante soorten fijnstof worden eerst normen bepaald, waarmee de ter plaatse gemeten concentraties vergeleken worden, cease to live gemiddeld zijn through een uur, een dag with een jaar. Dit levert voor elk style vervuiling een index chart op (meetwaarde/norm x 100 %). De Quality of air Index chart wordt gevonden entry als eindresultaat de index chart voor de plaatselijk meest vervuilende stof through ght nemen. De zes vervuilende soorten natural gas durante stofdeeltjes cease to live meestal gemeten worden zijn ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO) durante deeltjes fijnstof PM10 (doorsnee kleiner john 10 micrometer) durante PM2. 5 (kleiner john couple of, 5 micrometer). Verder kan een maat voor verminderde zichtbaarheid gebruikt worden. [3] Around Europa werden O3, NO2 durante PM10 gebruikt found plannen voor SO2, CORP durante PM2. 5 around de Prevalent Quality of air Index chart (CAQI, 2012)[4][5]. De waardering lorry de (C)AQI is definitely: 0-25 your back heel laag, 25-50 laag, 50-75 gemiddeld slecht, 75-100 slecht, >100 your back heel slecht. Bijvoorbeeld around Utrecht zijn emergency room drie meetpunten found AQI’s found uurgemiddelden op 20 juni 2019 om 11: 00 uur lorry 65 (Kardinaal de Jongweg, matig slecht), 06 (Erzeijstraat, goed) durante sixty-four (Griftpark, matig slecht). [6]Het meetpunt voor het Vondelpark around Amsterdam gaf toen een waarschuwing: een AQI lorry 148 (ongezond voor gevoelige groepen) entry een piek around fijnstof PM10[7]

Het Luchtmeetnet[8] lorry onder meer het RIVM geeft een landkaart found grafieken voor de concentraties bij de Nederlandse meetstations. Around een rapport[9] hanteert het RIVM een andere index chart john de AQI, lucht kwaliteit namelijk voor ozon, stikstofdioxide (NO2) durante fijnstof PM10 durante PM2, 5 durante een waarde (1-10) voor het gezondheidseffect lorry de (slechte) luchtkwaliteit.

Verbeteren lorry de luchtkwaliteit
Het milieubeleid gaat uit lorry drie sporen waarop ongewenste milieusituaties kunnen worden verbeterd:

bronmaatregelen
maatregelen around het overdrachtsgebied
maatregelen bij de ontvanger
Around Nederland worden around het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit generieke durante locatiespecifieke maatregelen vastgesteld cease to live ervoor moeten zorgen dat aan de Europese grenswaarden wordt voldaan, ondanks het negatieve outcome lorry ruimtelijke ontwikkelingen.

Bronmaatregelen
Bij bronbeleid wordt beoogd de uitstoot lorry schadelijke stoffen lead aan ght pakken. Het outcome lorry bronmaatregelen hangt sterk af a stof; maatregelen cease to live de uitstoot lorry motoren lorry auto’s beoogt schoner ght maken, hebben bijvoorbeeld meer outcome op stikstofdioxide john op fijn stof.

Voorbeelden lorry bronmaatregelen zijn:

Verplichten lorry een katalysator with roetfilter bij auto’s;
Overschakelen lorry kolen with olie als brandstof naar aardgas, wind- with zonne-energie;
Veranderen lorry verkeersstromen.
Maatregelen around het overdrachtsgebied
Maatregelen around het overdrachtsgebied zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet, minder snel with around kleinere hoeveelheden around gebieden terecht kan komen waar deze schade voor de gezondheid kunnen veroorzaken. Deze maatregelen verkleinen de uitstoot zelf niet. Maatregelen around de overdrachtssfeer worden voornamelijk toegepast langs snelwegen.

Voorbeelden lorry maatregelen around de overdrachtssfeer zijn:

Hogere schoorstenen bij fabrieken om de verspreiding lorry schadelijke stoffen ght beïnvloeden;
schermen (zogeheten ‘luchtkwaliteitsschermen’) : dit kunnen standaard geluidschermen zijn, maar kunnen ook specifiek op luchtverontreiniging zijn gedimensioneerd;
vergroting lorry de afstand tussen de weg durante de plaats waar blootstelling plaatsvindt, bijvoorbeeld entry het verleggen lorry fietspaden.
Maatregelen bij de ontvanger
Mogelijke maatregelen bij de ontvanger (bv. weggebruikers with aan woningen with gebouwen) zijn beperkt, durante hebben voornamelijk betrekking op isolerende maatregelen with luchtverversingsinstallatie. Effectievere maatregelen around deze categorie hebben betrekking op de ruimtelijke ordening. Zo kan bij de considering lorry functies voor gevoelige personen rekening worden gehouden found de afstand tot vervuilende activiteiten, zoals een weg with bedrijventerrein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *